A.N. Arkitekter har siden firmaet blev dannet i 1991, udarbejdet tegninger på adskillige nyopførte bygninger, samt mange former for om-og tilbygninger. Vort arbejde er kendetegnet af at vi kæler for detaljerne, og at vi først og fremmest lytter meget til familien, der bliver slutbrugere af den færdige bygning. Alle ønsker og behov skal så vidt muligt dækkes.

Vi tilbyder Arkitekthjælp:

Går du med byggetanker ? Vil du gerne bygge om ? Vil du gerne have mere plads og bygge til ? A.N. Arkitekter kan rådgive dig, udarbejde skitser og udarbejde en overslagspris på projektet.

Hvordan forløber Arkitekthjælp:

Du kontakter os for et møde hos dig, hvor taler vi om ønsker og behov. Til mødet skal du have relevante papirer for ombygningen klar, det kan være tegninger over huset, lokalplaner, skitser tc.

Hjemme på tegnestuen udarbejder vi et idéoplæg og skitser, således du kan se og fornemme hvorledes “dit nye hus” tager sig ud.Der bliver desuden udarbejdet et overslag over, hvad der må forventes af samlede udgifter til din boligforbedring.

Alt dette præsenteres for dig på et nyt møde. Nu har du en arkitekttegnet skitse over dit projekt, og du ved hvad projektet indebærer rent konomisk.

Du har nu et “gennemsnakket” og gennemarbejdet forslag, som du kan præsentere for eventuelle financeringskilder, familie og venner.

Herefter er du bedre rustet til at vurdere hvordan du skal gå videre med ansøgning hos kommunen, indhentning af tilbud fra håndværkere og styring af byggeriet. A.N. Arkitekter kan hjælpe dig hele vejen, og du får en fast pris på dine videre ønsker.