Loven om tilstandsrapporter trådte i kraft den 1. januar 1996, og blev indført som en mulighed for at fraskrive sig det 10-årige sælgeransvar, der normalt følger med salg af bolig.

Med en tilstandsrapport i hånden og tilhørende tilbud på ejerskifteforsikring, samt el-tjek fra en autoriseret elektriker, har sælger mulighed for at undgå de store økonomiske erstatningskrav, der kan følge med sælgeransvaret.

Der foretages en bygningsgennemgang, hvor den beskikkede byggesagkyndige undersøger alle ejendommens synlige og tilgængelige bygningsdele, med det
formål at klarlægge ejendommenes fysiske stand i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder.

På baggrund af denne gennemgang samt oplysninger fra sælger udarbejdes en tilstandsrapport.

Ved handel må en tilstandsrapport højst være 6 måneder gammel for at være gældende.

Er rapporten mere end 6 måneder gammel, skal der foretages en genbesigtigelse og udarbejdes en ny rapport, som dog udføres til en stærkt reduceret pris.

Tilstandsrapporten bestilles af sælger (som altså selv kontakter den bygningssagkyndige) og rapporten kan udføres på følgende ejendomme :

Enfamiliehuse – Ejerlejligheder – Sommerhuse – Nedlagte landbrug. A.N. Arkitekter kan være behjælpelig med at bestille el-tjek hos en autoriseret
elektriker.

Hvad betyder en tilstandsrapport for sælgeren?

Med en tilstandsrapport, el-tjek samt et tilbud på en ejerskifteforsikring fraskriver sælger sig det erstatningsansvar, der normalt påhviler en sælger i 10 år efter en hushandel.

Tilstandsrapporten, el-tjek og tilbuddet på ejerskifteforsikringen skal udleveres til køber inden skødet underskrives.

Tegner køber en ejerskifteforsikring, skal sælger betale halvdelen af præmien.

Hvad betyder en tilstandsrapport for køberen?

Køberen får et overblik over ejendommens almene tilstand, og et grundlag for en vurdering af ejendommens fremtidige vedligeholdelse.

En ejerskifteforsikring betyder at køberen har garderet sig mod skjulte fejl og skader på ejendommen.