Hvad er energimærkning?

Siden 1997 har det været lovpligtig at alle huse der handles eller udlejes skal have et lovligt energimærke, med det formål, at man kan sammenligne energiforbrug og CO2 udslip på alle ejendomme.
Energimærkets beregninger er baseret på at ejendommen er beboet af en gennemsnitsfamilie, hvis størrelse igen er afhængig af ejendommens størrelse.

Energimærket giver en vurdering over hvilke udgifter, der kan forventes til energiforbruget.

Energimærket laves på baggrund af en gennemgang af ejendommen, samt oplysninger om det hidtidige årlige forbrug.

Energimærket viser hvilken skala ejendommen kan rubriceres under, idet A1 er bygninger med et energiforbrug under 30 + 1000kwh pr. m2, mens G er et energiforbrug over 240 + 6500 kwh pr. m2.
I energimærket giver energikonsulenten forslag til eventuelle energimæssige forbedringer under forudsætning af, at der er en fornuftig rentabilitet i forbedringen. Der er således oplysninger om omkostningerne og besparelserne ved forbedringerne.
Et energimærke har en gyldighed på 10 år, hvorefter der skal udarbejdes et nyt, hvis huset sættes til salg.

For at energikonsulenten kan udfærdige et energimærke for en ejendom, skal der bruges følgende papirer:

Bygningstegninger + BBR -ejermeddelelse + Årsopgørelse for varme angivet med enhedspriser + Årsopgørelse for vand angivet med enhedspriser + Årsopgørelse for el-forbrug med angivelse af enhedspriser + Eventuelle isolerings attester, samt relevante oplysninger, som gennemgåes på stedet.

Der er en rabat på 50% på en energimærkning, hvis dette bliver lavet sammen med en tilstandsrapport.

Yderligere informationer :

Energistyrelsen har udarbejdet nyt informationsmateriale vedrørende energimærkningsordningen for bygninger.
De nye foldere, som er blevet udarbejdet er:

  • Energimærkning – værd at vide, når du køber/sælger bolig”
  • To foldere om energimærkningsordningen målrettet henholdsvis boligkøber og boligsælger.